Rahrovan e Sepehr e Andisheh


 

با توجه به گستره وسیع جغرافیایی کشور و با عنایت به پوشش پروژه های شرکت در همه استان‏ها، شبکه ای از نمایندگی‌ها ایجاد گردیده و هر نمایندگی بعنوان مرکز فعالیت ‏های استان شناخته می‌گردد. نیازها و پتانسیل ‏های موجود در هر استان از طریق شبکه مذکور به شرکت اعلام و بر این اساس برنامه‏ های فروش، نصب و راه‌اندازی، خدمات پس از فروش و یا هرگونه اقدام دیگر پیگیری می‌شود.

 

 

 
     
 © Copyright 2009 SEPEHR Co.  All Rights Reserved.