خدمات پس از فروش:

شركت رهروان سپهر انديشه تلاش مي‌كند تا كليه مسئوليت‌هاي خود را در پشتيباني از محصولاتش و همچنين ارائه خدمات جامع در تمام زمينه‌ها را به نحو احسن به انجام برساند. طراحي و توسعه نوآوري در شركت رهروان سپهر انديشه يك فرايند مستمر و مداوم است. شركت در برقراري و حفظ روابط بلند‌مدت با مشتريان و شركت‌هاي همكار خود مي‌كوشد تا از اين طريق به صورت موثر، تخصص خود را در زمينه‌هاي مشاوره،‌ مهندسي،‌ ساخت، مونتاژ، راه اندازي و نگهداري تقويت نموده،‌ و در مسیر بهبود و تعالی گام بردارد. خدمات پس از فروش صرفا شامل نگهداری، سرویس و تعمیر می باشد. با این حال به دلیل حس مسئولیت‌پذیری و احترام به مشتری شرکت رهروان سپهر اندیشه تصمیم گرفته است؛ دامنه پشتیبانی محصولات خود را گسترش دهد که شامل خدمات زیر می‌باشد:

  • نصب
  • راه اندازی
  • آموزش
  • نگهداری
  • ارائه خدمات تعمیر و ….
  • ارائه سرویس به نمایندگان در دوره گارانتی و خارج از زمان مدت گارانتی
  • ارائه سرویس ، نظارت و پشتیبانی نمایندگان خدمات و فروش
  • نظارت بر گردش مکانیزه امور