نشانی و اطلاعات تماس رهروان سپهر اندیشه

سوالات متداول

شاید بتوانید پاسخ سوال خود را در این بخش بیابید

در هنگام نصب نرم‌افزار با پیغام خطای مبتنی بر عدم نصب Microsoft .Net Framewrork روبرو شده‌ام؟

از قسمت لینک های نرم افزار های کمکی استفاده کنید تا Microsoft .Net Framework در سیستم شما نصب گردد.

سوال سوم

پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

سوال چهارم

پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

سوال پنجم

پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

سوال ششم

پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ 

برای ما ایمیل ارسال کنید

شما می توانید از طریق ایمیل زیر:

info@rsa.co.ir

یا از طریق این فرم با ما در تماس باشید: