این نرم افزار جهت مدیریت اطلاعات کنتورهای هوشمند آب و برق است. هدف اصلی این نرم ­افزار مدیریت آب­ های زیرزمینی به وسیله کارت و اعتباردهی به کنتور می­ باشد .

به وسیله این نرم‌افزار قابلیت‌های زیر در اختیار کاربران قرار می‌گیرد :

 • قابلیت تعریف کنتور و مشترک
 • قابلیت مدیریت مشترکان و تخصیص کنتور به مشترک
 • قابلیت تعریف گروه جهت مدیریت بهتر کنتورها
 • مشاهده اطلاعات آب
 • مشاهده اطلاعات برق
 • مشاهده رویدادهای کنتور و اطلاع از هرگونه هشدار و یا خطای مشاهده‌شده برروی کنتور
 • دریافت اطلاعات کنتور به وسیله کارت
 • قابلیت صدور کارت المثنی در صورت مفقود شدن کارت قبلی
 • قابلیت اعتباردهی به کنتور جهت مدیریت آب
 • قابلیت تنظیم گزینه ­های متفاوت جهت قطع کنتور
 • قابلیت گزارش ­گیری از مصارف آب مشترکین
 • قابلیت مدیریت کاربران و تعریف دسترسی­ های لازم به آن­ها
 • قابلیت دریافت اطلاعات از HHU و HHUPc
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت اطلاعات امور در ستاد

وسایل مورد نیاز جهت استفاده از این نرم ­افزار :

 • کارت: جهت تبادل اطلاعات مابین نرم­ افزار و کنتور استفاده می­شود .
 • کارتخوان : قابلیت قرائت کارت را فراهم می­ آورد.
 • دانگل: کلید سخت ­افزاری جهت فعال­سازی نرم­ افزار می­ باشد. در صورت عدم وجود این کلید, نرم‌افزار قابلیت اجرا و استفاده را نخواهد داشت .