در کشور آمریکا، در مناطقی از جمله نبراسکا، وایومینگ و آیووا، کشاورزی به شکل بسیار پیشرفته و صنعتی دنبال می‌شود. منظور از پیشرفته و صنعتی بودن کشاورزی در این مناطق این است که کشاورزان کاملا به چشم یک کسب و کار با بیزینس‌مدل‌های مشخص و ساختار یافته به حوزه‌ی کشاورزی نگاه می‌کنند و بهینه‌سازی میزان مصرف آب و انرژی مهم و حیاتی است. لذا در این خصوص پروژه‌ی کلانی توسط موسسه‌ی معتبر Water For Food و با همکاری دانشگاه نبراسکا تعریف گردید که در آن چاه‌های کشاورزی به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز شوند که این کنتورها قابلیت قرائت پیوسته مصرف آب و انرژی را داشته باشند و بتوان با امکاناتی که وجود دارد بصورت شبانه‌روزی از امکان قطع/وصل کردن کنتور و تعیین برنامه‌ی زمانبندی به آن استفاده کرد.

با علم به این موضوع و پروژه، شرکت رهروان سپهر اندیشه در یک پروژه‌ی پایلوت، 200 حلقه چاه کشاورزی در سه منطقه‌ی نبراسکا، وایوومینگ و آیووا (با تمرکز بیشتر بر منطقه‌ی نبراسکا) را به کنتورهای هوشمند آب و برق مجهز نمود. این کنتورها از ژانویه‌ی سال 2018 در این سه منطقه نصب شدند و در حال بهره‌برداری می‌باشند.

این پروژه دروازه‌ی ورود شرکت به قاره‌ی آمریکا و منطقه‌ی آمریکای شمالی بود که برای یک شرکت ایرانی در شرایط تحریمی یک دستاورد بسیار برجسته محسوب می‌شود. یکی از دستاوردهای این پروژه ارائه‌ی گزارش فعالیت شرکت در گزارش سال 2018 موسسه‌ی Water For Food بوده‌است.