کشور عمان همانند سایر کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس از مشکل کم‌آبی و خشک‌سالی رنج می‌برد. شرکت رهروان سپهر اندیشه با حضور در بازار کشور عمان و ارزیابی آن به این نتیجه رسید که این کشور با دو مشکل اساسی در مدیریت منابع آب روبه‌روست. اولین معضل، مصرف بی‌رویه آب در بخش کشاورزی و عدم کنترل میزان مصرف است که منجر به افت شدید سفره‌های آبخوان شده‌است. معضل دوم نزدیک بودن به دریاست که همزمان با افت و پایین رفتن سطح سفره‌ی آبخوان آب شیرین، آب شور دریا به داخل سفره نفوذ کرده و عملا کیفیت آب به شدت افت کرده‌ است به طوریکه مزارع و نخلستان‌های متعددی در این کشور بدلیل پایین آمدن کیفیت آب آبخوان، قابلیت استفاده آبیاری و کشاورزی را ندارند و از کارکرد زراعت خارج شده‌اند که این موضوع به امنیت معیشت و غذایی کشاورزان آسیب های فراوانی زده‌است.

شرکت رهروان سپهر اندیشه طی یک قرارداد پایلوت با دانشگاه سلطان قابوس عمان، اقدام به نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از 42 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر چاه‌های کشاورزی نمود. با نصب این کنتورها امکان قرائت و ارزیابی میزان مصرف آب و کنترل اضافه برداشت ایجاد گردید. این پروژه در سال 2012 آغاز گردید و در سال 2016 به پایان رسید. اتمام این پروژه با دریافت تائیدیه‌ی صحت عملکرد کنتورهای هوشمند آب و برق شرکت رهروان سپهر اندیشه از کارفرمای پروژه یعنی دانشگاه سلطان قابوس عمان رقم خورد. همچنین نتایج این پروژه طی یک مقاله نیز منتشر شد.