شرکت رهروان سپهر اندیشه همانند سایر استان‌ها تولید و تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور هوشمند آب و برق و سایر تجهیزات را در دست اجرا داشته‌است. افت سطح سفره‌ی آب زیرزمینی و نیاز شدید به کنترل مصرف دغدغه‌ای کشوری است که استان آذربایجان غربی نیز از آن مستثنی نبوده‌است. یکی دیگر از چالش‌های بزرگ مدیریت منابع آب در استان آذربایجان غربی کاهش سطح آب سفره‌های زیرزمینی است که بدلیل مجاورت با دریاچه‌ی ارومیه و شور بودن آب دریاچه، منجر به پیش‌روی آب شور دریاچه به سفره‌های آب شیرین شده‌بود که برای این استان و مناطق مجاور آن یک ابرچالش محسوب می‌شود.

شرکت رهروان سپهر اندیشه در تعامل و همکاری با شرکت آب‌منطقه‌ای استان آذربایجان غربی و ستاد احیای دریاچه‌ی ارومیه در دو فاز از پروژه از سال 1385 تاکنون توانسته‌است حدودا 6000 چاه کشاورزی در استان را به کنتورهای هوشمند آب و برق تولیدی خود مجهز کند. این عدد تقریبا 70% کل چاه‌های استان آذربایجان غربی می‌باشد. تاکنون مطالعات کاملی در خصوص تاثیر فعالیت‌های شرکت رهروان سپهر اندیشه در بهبود وضعیت آبخوان و دریاچه‌ی ارومیه گزارش نشده است ولی با این آمار و ارقام می‌توان انتظار داشت که تاثیر فعالیت‌های شرکت رهروان سپهر اندیشه برجسته بوده‌باشد.

ضمنا در این استان، شرکت توزیع نیروی برق نیز از قابلیت کنتورهای شرکت رهروان سپهر اندیشه در کنترل اوج‌باری و کاهش مصرف برق استفاده‌ی شایانی کرده‌است.