عملکرد شرکت رهروان سپهر اندیشه یکی از برترین و درخشان‌ترین فعالیت‌هایی است که در تاریخ مدیریت منابع آب ایران صورت گرفته‌است. در این استان، پروژه‌ی تجهیز چاه‌های کشاورزی به کنتور و سایر ملحقات به انضمام قابلیت قرائت از راه دور از طریق مودم صورت گرفته‌است. در این استان 850 حلقه چاه کشاورزی به کنتور هوشمند آب و برق مجهز شدند. این پروژه از سال 1390 آغاز گردید و نصب تجهیزات در همان سال به اتمام رسید. اما خدمات پشتیبانی و راهبری تجهیزات بصورت پیوسته از تاریخ نصب تا اکنون ادامه پیدا کرده‌است. در این پروژه شرکت آب منطقه‌ای استان خراسان شمالی به منظور کنترل و مدیریت مصرف آب و شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از قابلیت قطع/وصل کردن کنتور برای کاهش پیک مصرف انرژی استفاده کرده‌اند.

با مجهز کردن تقریبا تمامی چاه‌های کشاورزی استان به کنتور هوشمند آب و برق، قرائت اطلاعات مصرف و کنترل و مدیریت پیوسته‌ی آنها صورت گرفته‌است. یکی از نتایج درخشان این پروژه جلوگیری از کاهش تراز سفره‌ی آبخوان طی 2 سال متوالی بوده‌است که در کل ایران امری بی سابقه بوده‌است. این دستاورد در قالب مدیریت منابع آب که در یک مقاله نیز به چاپ رسید منجر به اخذ جایزه‌ی بسیار معتبر اتحادیه‌ی جهانی آب یا Water Association  International یا اختصارا  IWA در سال 2014 در شهر بروکسل کشور بلژیک گردید.