مودم‌های اختصاصی آب  مدل KGR4  جهت ارتباط کنتورهای هوشمند نسل‌های گذشته این شرکت با مرکز توسط یکی از شرکت‌های همکار طراحی و تولید شده‌اند.

با توجه به نصب کنتورهای هوشمند ‌بر روی بسیاری از چاه‌های کشاورزی قبل از اعلام نیاز به ارتباط با این کنتورها از راه‌دور، سامانه مدیریت برداشت منابع آب زیرزمینی توسط این شرکت طراحی و به مرحله تولید رسیده است.

این محصول در کنار سامانه علاوه بر کنترل و مدیریت چاه‌های کشاورزی قادر است اطلاعات مختلفی از  برداشت دشت‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی را در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در اختیار قرار ‌دهد.

مشخصات

KGR4

Technical Data

Communications

RS232

GSM/GPRS

Operating Voltage Range

150v –240v -50/60Hz

Climatic

Operating Temperature Range

 -25ºC to +65ºC
Limit Temperature Range of Operation

 -30ºC to +65ºC

Storage Temperature

 -40ºC to +75ºC

Relative Humidity

95% Non-Condensed