مودم اختصاصی آب  مدل SWM305  جهت ارتباط کنتورهای هوشمند نسل‌های گذشته این شرکت با مرکز طراحی و تولید شده‌اند.

با توجه به نصب کنتورهای هوشمند ‌بر روی بسیاری از چاه‌های کشاورزی قبل از اعلام نیاز به ارتباط با این کنتورها از راه‌دور، سامانه مدیریت برداشت منابع آب زیرزمینی توسط این شرکت طراحی و به مرحله تولید رسیده است.

این محصول در کنار سامانه علاوه بر کنترل و مدیریت چاه‌های کشاورزی قادر است اطلاعات مختلفی از  برداشت دشت‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی را در سطوح مختلف کارشناسی و مدیریتی در اختیار قرار ‌دهد.

سامانه مدیریت برداشت منابع آب زیرزمینی شامل SWM305، Server، نرم افزار و سخت افزار ارتباطی SWM305 با کنتور دیجیتال ،‌ نرم افزار Server و نرم افزار Client می‌باشد.

مشخصات

SWM 305

Technical Data

Data Storage & Load Profile

Water Consumption Up to 36 Periods (Optional)

Maximum Flow

Communications

Optical Port: IEC 62056-21

RS485/RS232 (Optional)

GSM/GPRS/3G/LTE (Optional)

Disconnect Features

Programmable Relay (Optional)

Operating Voltage Range

1x 150v – 3x270v -50/60Hz

Climatic

Operating Temperature Range

 -25ºC to +65ºC

Limit Temperature Range of Operation

 -40ºC to +70ºC

Storage Temperature

 -40ºC to +75ºC

Relative Humidity

95% Non-Condensed

EMC-Compatibility

Insulation Test

 >4 kV , 1min,50HZ

Impulse Withstand Test

 >6 kV  1.2/50μsec

Surge Immunity Test

IEC61000-4-5 (±4 kV   1.2/50μsec)

EFT & ESD

IEC61000-4-4 (±6 kV on Line, & Null ) & IEC61000-4-2 (±15kV Air)